Trang chủ » Thủ tục thành lập chi nhánh khác tỉnh

Thủ tục thành lập chi nhánh khác tỉnh

(Ngày đăng: 16-02-2016 22:57:29) Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://ketoansaigon.net/thanh-lap-doanh-nghiep-1.html
        
Thủ tục thành lập chi nhánh khác tỉnh có rắc rối và phức tạp không? Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì để tiến hành thành lập chi nhánh tại tỉnh khác?

Thành lập chi nhánh khác tỉnh là một bước tiến để phát triển doanh nghiệp. Thủ tục thành lập chi nhánh khác tỉnh đòi hỏi phải đáp ứng theo những quy định của pháp luật thì mới được xét duyệt để thành lập doanh nghiệp giá rẻ.

Thủ tục đầu tiên đó là các nhà đầu tư phải gửi thông báo thành lập chi nhánh đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi mà dự định đặt chi nhánh. Ngoài ra, doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ khi làm thủ tụa thành lập chi nhánh khác tỉnh. Hồ sơ bao gồm: bản sao quyết định hoặc biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị tùy theo hình thức kinh doanh của doanh nghiệp cùng với quyết định ủy nhiệm của người đứng đầu chi nhánh và một số giấy tờ cá nhân của người đó.

Pháp luật thống nhất quy định về việc chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục thành lập chi nhánh cho tất cả doanh nghiệp khi đăng ký hoạt động chi nhánh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Nếu bạn muốn hoàn thành nhanh chóng hãy sử dụng những thành lập doanh nghiệp hiện tại trên thị trường,

Nguồn:
Tag: