Trang chủ » Thành lập doanh nghiệp cần phải đến đâu đăng ký

Thành lập doanh nghiệp cần phải đến đâu đăng ký

(Ngày đăng: 16-02-2016 23:02:13) Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://ketoansaigon.net/thanh-lap-doanh-nghiep-1.html
        
Việc thành lâp doanh nghiệp là một trong những việc quan trọng giúp bạn có thể xây dựng được một doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật.

Tuy nhiên để thanh lập doanh nghiệp bạn cần phải thực hiện đủ các bước sau đây

Trong quy trình thành lập doanh nghiệp thì có rất nhiều bước cần phải làm, đặc biệt là với doanh nghiệp tư nhân. Thông thường thì hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp chủ yếu là được thông qua các dịch vụ kế toán tổng hợp để có thể dễ dàng thành lập doanh nghiệp mà không cần bận tâm tới các thủ tục và quy trình thành lập doanh nghiệp.

Những đó là việc của dịch vụ thành lập doanh nghiệp, việc của bài viết này là sẽ cho bạn biết các bước của một quy trình thành lập doanh nghiệp cần có:

B1: Bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, giấy tờ để thành lập doanh nghiệp, ở bước này bạn có giấy tờ gì cũng nên soạn sẵn ra hết, điều này giúp thiếu cái gì là bạn nộp cai ấu.

B1: Sau khi bạn làm bước 1 và được xác nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ở bước 2 là bước mà bạn làm con dấu pháp nhân. Với con dấu này bạn có thể kí kết dược những hợp đồng có giá trị cao với đổi tác lớn của bạn.

B3: Lúc này bạn sẽ làm thủ tục thành lập công ty  với việc khai báo thuế, và nộp thuế theo đúng quy trình.

Nguồn:
Tag: