Trang chủ » Phí đăng báo thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu?

Phí đăng báo thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu?

(Ngày đăng: 27-01-2016 23:50:56) Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://ketoansaigon.net/thanh-lap-doanh-nghiep-1.html
        
Trước đây hay bây giờ, phí đăng báo thành lập doanh nghiệp vẫn không thay đổi bao nhiêu. Thay vì đăng báo thành lập doanh nghiệp thì hiện nay bạn cũng có thể đăng bố cáo thành lập bằng hình thức online, qua cổng thông tin Quốc gia.

Phí đăng báo thành lập doanh nghiệp hiện nay giao động khoảng 250.000 VNĐ – 300.000 VNĐ cho một lần đăng. thành lập doanh nghiệp cũng hỗ trợ khách hàng đăng báo thành lập, sẽ có ba số báo đăng tin thành lập doanh nghiệp của bạn trong thời gian ngắn nhất theo bạn yêu cầu. Sau khi đăng báo, dịch vụ này cũng sẽ gửi email cho doanh nghiệp ba số báo đó để kiểm chứng thông tin doanh nghiệp được thành lập đã đăng báo.

Nếu bạn không quan tâm phí đăng báo thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu thì bạn cũng có thể đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp online.

Phí cho mỗi lần đăng kí là 300.000 VNĐ (ba trăm nghìn), thông tin doanh nghiệp sẽ được đăng trên cổng thông tin quốc gia trong vòng 7 ngày. Lưu ý, mỗi cá nhân chỉ được đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp một lần. 

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trọn gói từ a đến z những vấn đề này bạn chỉ cần cung cấp thông tin mọi việc khác chúng tôi sẽ hỗ trợ và thực hiện.

Nguồn:
Tag: