Trang chủ » Phân loại rủi ro trong vận tải đường biển cho bảo hiểm

Phân loại rủi ro trong vận tải đường biển cho bảo hiểm

(Ngày đăng: 04-04-2016 14:07:24)
        
Khi tiến hành mua bảo hiểm vận tải đường biển ta cần biết cách phân loại những rủi ro có thể xảy ra để biết khi nào thì ta có thể được bảo hiểm chia sẽ tổn thất của mình.

Bởi lẽ có những nhóm rủi ro không được sử dụng bảo hiểm khi có những vấn đề xảy ra, chính vì thế mà ta cần phân loại nó theo nhóm. Những nhóm không được bảo hiểm có thể cần thỏa thuận với đơn vị bảo hiểm để được hưởng thêm bảo hiểm, đây là cách để chúng ta có thể chia sẽ bớt rủi ro của mình khi sử dụng vận tải đường biển.

Chúng ta cũng biết rằng vận tải đường biển có rất nhiều những loại rủi ro đe dọa, chính vì thế mà phải sử dụng bảo hiểm như một phương pháp giảm thiểu tổn thất cho người xuất nhập khẩu. Trong bảo hiểm vận tải biển, người ta sẽ chia thành nhiều nhóm rủi ro và được bảo hiểm theo những điều kiện khác nhau.

vận tải đường biển

Có 3 nhóm rủi ro được phân chia theo điều kiện bảo hiểm, bao gồm nhóm rủi ro hàng hải, rủi ro đặc biệt và rủi ro loại trừ. Trong số 3 nhóm trên, bảo hiểm chỉ chi trả tổn thất vận chuyển đường biển cho nhóm rủi ro hàng hải và nhóm rủi ro đặc biệt, trong khi đó nhóm rủi ro loại trừ sẽ không được bảo hiểm trừ khi có thỏa thuận khi ký kết.

­ Rủi ro hàng hải ( Marine Risks): Bao gồm các thiên tai và sự cố bất ngờ ngẫu nhiên ngoài biển không thể lường trước được ( nhưng không bao gồm mọi hiểm nguy trên biển).

­ Rủi ro đặc biệt (Extraneous Risks): Để đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm, người bảo hiểm thỏa thuận bảo hiểm thêm một số những rủi ro đặc biệt trên cơ sở phải có bảo hiểm theo rủi ro đường biển, mở rộng thêm những rủi ro đặc biệt (Marine Risks + Extraneous Risks).

­ Rủi ro loại trừ (Excluded Risks):

+ Rủi ro do chiến tranh

+ Rủi ro do đình công, nổi loạn, bạo động

+ Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễu phóng xạ phát sinh từ vụ nổ nguyên tử hoặc việc dùng năng lượng nguyên tử hoặc chất liệu phóng xạ hạt nhân.

+ Hư hỏng tự phát sinh, tự bốc cháy, hao hụt tự nhiên hoặc do đặc tính tự nhiên của hàng hóa được bảo hiểm.

Đây là những rủi ro không được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm, nếu muốn bảo hiểm luôn cả những rủi ro này thì người bảo hiểm và người mua bảo hiểm có thể thỏa thuận thêm. Đối với hai rủi ro chiến tranh và đình công, bạo động, nổi loạn nếu muốn được bảo hiểm thì người được bảo hiểm phải mua riêng.

Cách phân loại rủi ro trên đây căn cứ vào điều kiện bảo hiểm, người mua bảo hiển vận tải đường biển nên tìm hiểu cẩn thận những nhóm rủi ro này để có thể thuận lợi hơn trong hoạt động của mình.

Nguồn:
Tag: