Trang chủ » Máy gặt đập liên hợp giúp giải phóng sức lao động

Máy gặt đập liên hợp giúp giải phóng sức lao động

(Ngày đăng: 20-08-2016 09:32:40)
        
Như chúng ta đã biết quá trình sản xuất hàng hoá cũng sẽ bao gồm hai mặt là quá trình lao động và quá trình tạo ra, làm tăng giá trị. Máy móc là yếu tố của quá trình lao động, máy móc tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất. Trong nông nghiệp với sự tham gia của máy móc trang thiết bị đã giúp giảm bớt phần nào sức lao động của con người. Máy gặt đập liên hợp là một minh chứng, một máy gặt đập liên hợp có thể tạo ra năng xuất lao động bằng 10 -15 nhân công lao động.

Máy gặt đập liên hợp giúp giải phóng sức lao động

Qúa trình lao động phức tạp hay đơn giản đều là sự kết hợp giữa người lao động với tư liệu sản xuất. Với máy gặt đập liên hợp được thiết kế tiên tiến thì năng xuất lao động được nâng lên rõ rệt. Nhưng dù máy gặt đập liên hợp có được thiết kế chi tiết và hoàn hảo tới đâu đi nữa thì việc chuyển giá trị của cái máy vào giá trị sản phẩm cũng đều qua con người. Máy gặt đập liên hợp có thể hoạt động bằng 10 –15 nhân công nhưng nó cũng bị khấu hao theo thời gian. Nó không trực tiếp tạo ra của cải vật chất mà nó chuyển hóa giá trị của nó sang sản phẩm.

Thực tế khi chúng ta sử dụng máy móc trang thiết bị hiện đại sẽ làm tăng khả năng sản xuất của lao động. Trên một đơn vị thời gian như nhau nhưng khi áp dụng máy móc trang thiết bị hiện đại sẽ tạo ra hàng hóa nhanh và nhiều hơn với chất lượng tốt hơn, khi bán sẽ cho thu nhập nhiều hơn dù có bán giá thấp hơn so với giá thị trường. Khi năng xuất lao động tăng thì hao phí tiêu tốn cho một sản phẩm sẽ ít đi như vậy giá bán của sản phẩm sẽ giảm xuống.

Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp cũng đã giúp tăng năng xuất nông nghiệp và hạ giá thành sản phẩm. Việc đưa máy cày, máy bừa, máy gieo hạt và máy gặt đập liên hợp vào sản xuất nông nghiệp thực sự đã giảm thiểu phần lớn sức lao động con người.

Nguồn:
Tag: