Trang chủ » Mặt trái của huấn luyện an toàn lao động

Mặt trái của huấn luyện an toàn lao động

(Ngày đăng: 01-09-2016 15:17:08)
        
Huấn luyện an toàn lao động và việc kết nối giữa con người với các phương tiện lao động, nếu sợi dậy kết nối này không có hoặc không đủ thì những tại nạn trong lao động ra chỉ là vấn đề thời gian.

Hiện nay công tác huấn luyện an toàn trong lao động sản xuất còn quá nhiều bất cập, hạn chế. Nhiều công công ty cơ quan xí nghiệp đã buông lỏng trách nhiệm, người lao động xem nhẹ việc bảo vệ an toàn khiến cho công tác huấn luyện an toàn như một thủ tục không hơn không kém.

Tại nhiều đơn vị công tác an toàn lao động còn làm hình thức, giao cho công trường, phân xưởng tự huấn luyện, đôi khi nó giống như những bài kiểm tra đã sẵn đáp án. Thiếu trách nhiệm, coi thường tính mạng con người mà đã dẫn đến bao nhiêu vụ tai nạn đáng tiếc ra.

Do việc huấn luyện an toàn lao động liên quan đến chi phí, thời gian huấn luyện sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nên các đơn vị cơ quan, xí nghiệp không tổ chức huấn luyện mà chỉ làm dưới hình thức đối phó. Để khi người lao động gặp phải tai nạn thì đã quá muộn.

Có những cơ quan doanh nghiệp thì tổ chức huấn luyện thiếu đồng bộ thiếu quy mô, không quy định về thời lượng, nội dung chương trình huấn luyện, tiêu chuẩn điều kiện được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận dẫn đến sự thiếu thống nhất, tổ chức huấn luyện không chặt chẽ.

Như vậy có thể nói còn quá nhiều đơn vị, cơ quan, xí nghiệp vẫn còn xem thường khâu huấn luyện an toàn lao động, vì vậy mà họ đã vô tình hay cố ý đẩy người lao động vào những mối nguy hiểm luôn rình rập. Để công tác huấn luyện toàn đạt hiệu quả cần có sự vào cuộc từ phía cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị chủ quản cùng với đó đòi hỏi trách nhiệm của doanh nghiệp, của người lao động , của tổ chức được huấn luyện an toàn lao động để đạt được mục đích cao nhất của việc huấn luyện an toàn lao động là an toàn lao động, để người lao động yên tâm lao đông, sản xuất có như vậy thì doanh nghiệp mới phát triển.

Nguồn:
Tag: