Trang chủ » Huấn luyện an toàn định kỳ hoặc khi chuyển đổi công việc

Huấn luyện an toàn định kỳ hoặc khi chuyển đổi công việc

(Ngày đăng: 27-12-2016 14:29:12)
        
Mỗi công ty khi bắt đầu đi vào hoạt động đều phải tổ chức các khóa huấn kuyeenj về an toàn lao động. Tuy nhiên không phải chỉ có lần duy nhất đó mà còn phải huấn luyện rất nhiều lần về sau nữa.

Vậy tại sao đã huấn luyện an toàn lao động rồi mà còn tiếp tục phải huấn luyện an toàn nữa, như thế có thừa không? Thật ra trong hoạt đông sản xuất kinh doanh thì việc đó không hề thừa, cụ thể là:

Thứ nhất là huấn luyện khi chuyển đổi công việc. Với những đối tượng đã được huấn luyện an toàn nhưng khi chuyển đổi từ công việc này sang công việc kia, sự thay đổi thiết bị công nghệ thì trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn lao động phù hợp với công việc mới và được cấp chứng nhận mới đủ tiêu chuẩn để thực hiện công việc mới mà cơ quan doanh nghiệp giao phó.

Thứ hai là huấn luyện lại. lý do là khi cơ sở ngừng hoạt động, hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên như nghỉ sinh đẻ, hay do bận công việc gia đình… thì trước khi trở lại công việc người lao động cần được huấn luyện lại về an toàn lao đông trong công việc trước đó mình đã làm, tuy nhiên thời gian huấn luyện sẽ được rút ngắn hơn chỉ bằng một nữa thời gian huấn luyện ngành nghề yêu cầu.

Thứ ba la huấn luyện đinh kỳ. Tất cả các doanh nghiệp phải chú ý huấn luyên an toàn định kỳ cho người lao động 2 năm một lần kể từ ngày cấp chứng nhận huấn luyện để được cấp chứng nhận huấn luyện an toàn mới. Đảm bảo cho kiến thức cũng như tay nghề của người lao động ổn định và tốt nhất. Thời gian huấn luyện đối với các lần định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Như vậy có thể thấy việc huấn luyện an toàn của doanh nghiệp có thể phải thực hiện nhiều lần trong năm vì nhiều nguyên do trên để đảm bảo người lao động luôn hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất an toàn nhất, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nguồn:
Tag: