Trang chủ » Hồ sơ thành lập doanh nghiệp giáo dục

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp giáo dục

(Ngày đăng: 14-07-2016 12:09:08)
        
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp giáo dục bao gồm những loại giấy tờ mà doanh nghiệp bắt buộc phải chuẩn bị đầy đủ thì mới được xem là hợp lệ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

Giáo dục luôn được ưu tiên hàng đầu và việc thành lập doanh nghiệp giáo dục cũng rất được khuyến khích. Hiện nay, ngày càng có nhiều nhà đầu tư quyết định thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Nếu bạn cũng đang có ý tưởng như vậy nhưng còn gặp vướng mắc về quy trình, thủ tục thành lập mà tiêu biểu nhất là hồ sơ thành lập doanh nghiệp thì có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Dù là thành lập doanh nghiệp gì thì điều tiên luôn là chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ để xin giấy chứng nhận thành lập. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp giáo dục bắt buộc phải có công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục và đề án thành lập trung tâm giáo dục. Trong đó, đề án bao gồm các thành phần nội dung sau: nhu cầu của việc thành lập doanh nghiệp, phương hướng hoạt động trong thời gian tới, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên-nhân viên, những ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan, sơ yếu lý lịch của giám đốc trung tâm.

Quy trình thành lập doanh nghiệp giáo dục cũng bắt buộc phải tuân theo quy định. Đầu tiên Sở Giáo dục sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện để lập hồ swo thành lập và gửi cho cơ quan cấp tỉnh như Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính và Sở Tài nguyên môi trường để lấy ý kiến. Sau khi Sở Nội vụ thẩm định chuyển hồ sơ cho văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch tỉnh về việc quyết định thành lập doanh nghiệp giáo dục sau đó là của bộ. Hoàn thành các thủ tục trên, bạn sẽ được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh và thành lập doanh nghiệp.

Giáo dục là một ngành nghề kinh doanh phức tạp và đòi hỏi phải có người hiểu biết, nắm vững các kiến thức về luật pháp thì mới hoàn thành các thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp để thuận lợi hơn trong những bước đi đầu của sự nghiệp.

Nguồn:
Tag: