Trang chủ » Doanh nghiệp du lịch nước ngoài là thành lập doanh nghiệp hay chi nhánh

Doanh nghiệp du lịch nước ngoài là thành lập doanh nghiệp hay chi nhánh

(Ngày đăng: 18-07-2016 12:01:46)
        
Đối với các doanh nghiệp du lịch nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thì việc thành lập doanh nghiệp không được xác định mà thường được hiểu là thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện.

 

Việc thành lập doanh nghiệp du lịch của thương nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp du lịch nươc ngoài để có thể đủ điều kiện, trước tiên cần đáp ứng những nhu cầu sau: có đăng kí kinh doanh hợp pháp theo pháp luật nước ngoài; doanh nghiệp đảm bảo đã hoạt động hơn 5 năm kể từ  ngày đăng kí mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh.

Theo đó, hồ sơ đề nghị mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh bao gồm đơn của thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài yêu cầu cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trên đát nước Việt Nam.

Kèm theo đó là bản sao giấy chứng nhận kinh doanh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài, thương nhân nước ngoài do cơ quan thẩm quyền ở nước ngoài xác nhận. Sau khi hoàn tất hồ sơ, thì thương nhân hoặc các doanh nghiệp du lịch nước ngoài cần nộp hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam chịu trách nhiệm trực tiếp.

Qua quá trình kiểm tra và xác nhận, Bộ thương mại sẽ có văn bản gửi đến thương nhân và doanh nghiệp nước ngoài về việc đăng kí mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam. Sau 45 ngày, kể từ ngày nhận giấy phép liên quan đến việc mở văn phòng đại diện, chi nhánh thì doanh nghiệp, thương nhân cần có văn bản thông báo cho cơ quan cấp giấy phép về địa chỉ, trụ sở của văn phòng đại diện.

Trong trường hợp thay đổi địa điểm của văn phòng đại diện hay chi nhánh trong quá trình thành lạp doanh nghiệp du lịch thì các doanh nghiệp, thương nhân cần có văn bản báo cáo rõ ràng về lý do và địa diểm mới của văn phòng đại diện hoặc chi nhánh. Đồng thời, cần đảm bảo quá trình thay đổi địa điểm đặt trụ sở này đúng quy định của pháp luật nước sở tại.

Nguồn:
Tag: