Trang chủ » Các yêu cầu khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Các yêu cầu khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

(Ngày đăng: 16-02-2016 23:01:14) Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://ketoansaigon.net/thanh-lap-doanh-nghiep-1.html
        
Doanh nghiệp nào cũng có những nguyên tắc riêng khi thành lập doanh nghiệp, việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng không hề đơn giản.

Trải qua quá trình xem xét và suy tính của nhà nước về việc kinh doanh xăng dầu trên cả nước, nghị định Số 83/2014/NĐ-CP của chính phủ ra đời quy định về thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Nó quy định rõ những điều có thể và không thể làm của một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu mới thành lập.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

thành lập doanh nghiệp của chúng tôi sẽ chia sẽ vài điều kiện cần làm trước khi chuẩn bị hồ sơ. Thứ nhất là chuẩn bị tên doanh nghiệp và địa điểm kinh doanh tất cả phải tham khảo quy định của luật doanh nghiệp sau đó bạn mới cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ liên quan.

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh xăng dầu

Bản kê khai dụng cụ, thiết bị

Giấy chứng nhận đã qua đào tạo về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường của các nhân viên, quản lý…

Và nhiều giấy tờ có liên quan khác sẽ được dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi hỗ trợ làm giúp bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nguồn:
Tag: