Trang chủ » Các bước trong quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp

Các bước trong quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp

(Ngày đăng: 16-02-2016 22:59:53) Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://ketoansaigon.net/thanh-lap-doanh-nghiep-1.html
        
Tìm hiểu quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ rườm rà và tốn nhiều thời gian, nhất là khi phải cầm trên tay cả bộ Luật thì bạn sẽ thất thật “ngán”.

Để giúp doanh nghiệp có cái nhìn chung nhất về quy trình đăng kí này chúng tôi đã tham khảo Luật Doanh Nghiệp 2014 để đưa ra thông tin chính xác và ngắn gọn nhất.

Quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm:

-  Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu (tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ; địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện nếu có…)

-  Điều lệ công ty (áp dụng đối với công ty TNHH và thành lập công ty cổ phần, công ty hợp danh) trong khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

-  Danh sách thành viên đối với công ty TNHH có từ 02 thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, tên chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

Bước 2: Khắc dấu

Bước 3: Đăng báo        

Bước 4: Đăng ký mã số thuế:

-  Sau khi có con dấu, bạn đến Cục thuế cấp tỉnh xin mẫu hồ sơ đăng ký mã số thuế, lạm hồ sơ và nộp tại Cục thuế.

Bước 5: Đăng kí mã số xuất nhập khẩu.

Vậy Quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm có 5 bước. Các cá nhân, tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp chỉ cần nắm vững 5 bước đễ có một bước thành công trong quá trình thành lập doanh nghiệp của mình rồi. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Nguồn:
Tag: